Follow

Submissions from 2017

Link

Immunotherapy: Cancer vaccines on the move., Jacques Banchereau and Karolina Palucka

Link

Frataxin-deficient neurons and mice models of Friedreich ataxia are improved by TAT-MTScs-FXN treatment., Elena Britti, Fabien Delaspre, Anat Feldman, Melissa Osborne, Hagar Greif, Jordi Tamarit, and Joaquim Ros

Link

A multidimensional blood stimulation assay reveals immune alterations underlying systemic juvenile idiopathic arthritis., Alma-Martina Cepika, Romain Banchereau, Elodie Segura, Marina Ohouo, Brandi Cantarel, Kristina Goller, Victoria Cantrell, Emily Ruchaud, Elizabeth Gatewood, Phuong Nguyen, Jinghua Gu, Esperanza Anguiano, Sandra Zurawski, Jeanine M Baisch, Marilynn Punaro, Nicole Baldwin, Gerlinde Obermoser, Karolina Palucka, Jacques Banchereau, Sebastian Amigorena, and Virginia Pascual

Link

JEPEGMIX2: improved gene-level joint analysis of eQTLs in cosmopolitan cohorts., Chris Chatzinakos, Donghyung Lee, Bradley T Webb, Vladimir I Vladimirov, Kenneth S Kendler, and Silviu-Alin Bacanu

Link

Novel Endomorphin Analogs are More Potent and Longer Lasting Analgesics in Neuropathic, Postoperative, Inflammatory, and Visceral Pain Relative to Morphine., Amy K Feehan, Jenny Morgenweck, Xing Zhang, Ariel Amgott-Kwan, and James E Zadina

Gearing up to handle the mosaic nature of life in the quest for orthologs., Kristoffer Forslund, Cecile Pereira, Salvador Capella-Gutierrez, Alan Sousa da Silva, Adrian Altenhoff, Jaime Huerta-Cepas, Matthieu Muffato, Mateus Patricio, Klaas Vandepoele, Ingo Ebersberger, Judith A. Blake, Jesualdo Tomás Fernández Breis, Brigitte Boeckmann, Toni Gabaldón, Erik Sonnhammer, Christophe Dessimoz, and Suzanna Lewis

Link

Mutations in the Katnb1 gene cause left-right asymmetry and heart defects., Milena B Furtado, D J Merriner, S Berger, D Rhodes, D Jamsai, and M K O'Bryan

Link

Genome-wide Analysis of Protein-Coding Variants in Leprosy., Hong Liu, Zhenzhen Wang, Yi Li, Gongqi Yu, Xi'an Fu, Chuan Wang, Wenting Liu, Yongxiang Yu, Fangfang Bao, Astrid Irwanto, Jian Liu, Tongsheng Chu, Anand Kumar Andiappan, Sebastian Maurer-Stroh, Vachiranee Limviphuvadh, Honglei Wang, Zihao Mi, Yonghu Sun, Lele Sun, Ling Wang, Chaolong Wang, Jiabao You, Jinghui Li, Jia Nee Foo, Herty Liany, Wee Yang Meah, Guiye Niu, Zhenhua Yue, Qing Zhao, Na Wang, Meiwen Yu, Wenjun Yu, Xiujun Cheng, Chiea Chuen Khor, Kar Seng Sim, Tin Aung, Ningli Wang, Deyun Wang, Li Shi, Yong Ning, Zhongyi Zheng, Rongde Yang, Jinlan Li, Jun Yang, Liangbin Yan, Jianping Shen, Guocheng Zhang, Shumin Chen, Jianjun Liu, and Furen Zhang

Link

The Phosphatidylinositol 3-kinase Pathway as a Potential Therapeutic Target in Bladder Cancer., Shuxiong Zeng, Yanjun Zhu, Ai-Hong Ma, Weimin Yu, Hongyong Zhang, Tzu-Yin Lin, Wei Shi, Clifford G Tepper, Paul T Henderson, Susan Airhart, Jianming Guo, Chuanliang Xu, Ralph de Vere White, and Chong-Xian Pan

Link

Joint principal trend analysis for longitudinal high-dimensional data., Yuping Zhang and Zhengqing Ouyang

Link

Plasma PPi Deficiency is the Major, But Not the Exclusive, Cause of Ectopic Mineralization in an Abcc6(-/-) Mouse Model of PXE., Jingyi Zhao, Joshua Kingman, John P Sundberg, Jouni Uitto, and Qiaoli Li